Serdecznie witamy w naszym sklepie online dla przedsiębiorców!

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Firma Abrams Engineering Services GmbH & Co. KG traktuje ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie i trzyma się ściśle zasad ochrony danych osobowych. Dane osobowe są pobierane na tej stronie internetowej wyłącznie w koniecznym technicznie zakresie. W żadnym wypadku, dane osobowe nie będą służyły celom sprzedaży, nie będą też z innych powodów przekazywane osobom trzecim.

Następujące oświadczenie daje Państwu rozeznanie o tym, w jaki sposób ta ochrona jest przez nas gwarantowana, jaki rodzaj danych jest pobierany i w jakich celach.

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej

Firma Abrams Engineering Services GmbH & Co. KG przetwarza i zachowuje wyłącznie te dane, które są konieczne do realizacji zleceń w sklepie online. Ponadto informacje są automatycznie pobierane i zachowywane w protokołach serwera sieci i przekazywane do nas przez Państwa wyszukiwarkę. Są to:

  • typ wyszukiwarki / wersja wyszukiwarki
  • używany system operacyjny
  • referrer URL (wcześniej odwiedzane strony internetowe)
  • IP-adres komputera
  • czas zapytania serwera

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podstawowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz Federalna ustawa o ochronie danych osobowych (dalej BDSG), a w szczególności

  • art. 6 ust. 1 lit. b) DS-GMO, który zezwala na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji działań poprzedzających zawarcie umowy i wykonania umowy, oraz
  • art. 6 ust. 1 lit. f) DS-GMO, który zezwala na przetwarzanie w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, pod warunkiem, że żaden z uzasadnionych interesów nie ma charakteru nadrzędnego.

Ponadto dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie Państwa zgody. Zgodę można w każdej chwili odwołać.

Dane te nie są w Abrams Engineering Services GmbH & Co. KG przyporządkowane określonym osobom. Nie jest dokonywane łączenie tych danych z innymi zródłami, ponadto dane te są usuwane, po dokonaniu analizy statystycznej.

Ta strona korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy Google Inc. "("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja IP, Google wcześniej zmniejszy adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Wyłączenie Google Analytics z śledzenia stron internetowych

Polityka prywatności w użytkowaniu Leady.com

Produkty i usługi Leady.com są wykorzystywane na tej stronie internetowej do celów marketingowych i optymalizacji porad dla użytkowników. Dane są gromadzone, przetwarzane i przechowywane, z których pod pseudonimem tworzone są profile użytkowników. Tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione, profile użytkowników są całkowicie anonimowe. Do tego celu można wykorzystać pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika i służą do rozpoznawania przeglądarki internetowej. Zebrane dane, które mogą również zawierać dane osobowe, są przekazywane do Leady lub zbierane bezpośrednio przez Leady. Leady mogą wykorzystywać te informacje do tworzenia anonimowych profili użytkowników. Uzyskane w ten sposób dane nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę bez odrębnej zgody osoby zainteresowanej i nie będą łączone z danymi osobowymi osoby noszącej pseudonim. Jeśli adresy IP są zbierane, zostaną one uczynione anonimowymi natychmiast po ich pobraniu poprzez usunięcie ostatniego bloku cyfr. Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych może zostać w każdej chwili odwołane ze skutkiem na przyszłość.

Polityka Prywatności korzystania z Lead Forensics

Produkty i usługi podmurówek (www.leadforensics.com) są wykorzystywane na tej stronie internetowej do celów marketingowych i optymalizacyjnych. Dane są gromadzone, przetwarzane i przechowywane, z których pod pseudonimem tworzone są profile użytkowników. Tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione, profile użytkowników są całkowicie anonimowe. Do tego celu można wykorzystać pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika i służą do rozpoznawania przeglądarki internetowej. Zebrane dane, które mogą również zawierać dane osobowe, są przekazywane do podsieci lub gromadzone bezpośrednio przez podsieci. podsieci mogą wykorzystywać informacje pozostawione przez wizyty na stronach internetowych do tworzenia anonimowych profili użytkowników. Uzyskane w ten sposób dane nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji odwiedzającego WebSite bez odrębnej zgody osoby zainteresowanej i nie będą łączone z danymi osobowymi osoby noszącej pseudonim. Jeśli adresy IP są zbierane, zostaną one uczynione anonimowymi natychmiast po ich pobraniu poprzez usunięcie ostatniego bloku cyfr. Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych może zostać w każdej chwili odwołane ze skutkiem na przyszłość.

Wyłączenie Lead Forensics z śledzenia stron internetowych

Cookies

Strony internetowe posługują się w różnych miejscach tzw. Cookies. Służą one do tego, żeby uczynić naszą ofertę efektywniejszą i pewniejszą. Cookies są małymi danymi tekstowymi, które są zbierane na Państwa komputerze i które zapamiętuje Państwa wyszukiwarka. Jednymi z najczęściej przez nas używanymi Cookies są tak zwane Session-Cookies. Po zakończeniu Państwa wizyty zostają one usunięte. Cookies nie powodują na Państwa komputerze żadnych szkód i nie zawierają żadnych wirusów.

Informowanie, usuwanie, blokowanie

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez siebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu ich przetwarzania, jak również prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania w dowolnym momencie jak również cofnięcie danej zgody w dowolnym momencie. W celu uzyskania odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu operatora strony internetowej podanego w nadruku lub adresu kontaktowego naszego inspektora ochrony danych osobowych podanego poniżej lub skorzystać z prawa do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Odpowiedzialny: Abrams Engineering Services GmbH & Co. KG

Partner zarządzający: 

Skontaktuj się z inspektorem ochrony danych: datenschutz@premium-stahl.de

Informacje do dyspozycji i wglądu

Państwa zaufanie jest dla nas ważne. Dlatego chcielibyśmy każdorazowo służyć Państwu radą i odpowiedzią co do przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. Jeżeli mają Państwo pytania, na które nie uzyskaliście odpowiedzi w oświadczeniu o ochronie danych osobowych lub chcielibyście Państwo otrzymać szczegółowe informacje co do jednego z punktów, proszę się każdorazowo zwracać do wspólnika zarządzającego .