Welkom in onze online shop voor zakelijke klanten!

Privacy verklaring

De Firma Abrams Engineering Services GmbH & Co. KG neemt de privacy van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en houdt zich strikt aan de wet op de privacy. Persoonlijke gegevens op deze website worden alleen in technisch noodzakelijke hoeveelheid verzameld, de verzamelde data worden in geen geval verkocht of met andere reden aan derden verstrekt.

De navolgende verklaring geeft u een overzicht van hoe wij deze bescherming verzekeren en welke vorm van gegevens met welk doel worden verzameld.

Gegevensverwerking op deze internetsite

De Firma Abrams Engineering Services GmbH & Co. KG verwerkt en slaat uitsluitend gegevens op die voor de afwikkeling van opdrachten in de Online-Shop nodig zijn. Verder wordt in het protokol van de webserver automatisch informatie verzameld en opgeslagen die uw browser aan ons mededeelt. Deze informatie is:

  • Browsertype / -versie
  • Het toegepaste operating system
  • Referrer URL (de vorige bezochte website)
  • IP-adres van de computer
  • Tijdstempel van de serveraanvraag

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de basisgegevensbeschermingsverordening en de federale wet inzake gegevensbescherming (hierna "BDSG" genoemd), met name

  • artikel 6, lid 1, letter b DS-GMO, dat de verwerking van persoonsgegevens toestaat voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen en de uitvoering van de overeenkomst, en
  • Artikel 6, lid 1, letter f DS-GMO, dat verwerking toestaat om onze legitieme belangen te beschermen, op voorwaarde dat geen van uw legitieme belangen prevaleert.

Daarnaast worden op basis van uw toestemming ook persoonsgegevens verwerkt. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Deze gegevens zijn voor Abrams Engineering Services GmbH & Co. KG niet aan bepaalde personen toe te wijzen. Een koppeling met andere gegevensbronnen wordt niet gemaakt. De gegevens zullen worden verwijderd na een statistische analyse.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. "("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als echter IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, verkleint Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Uitsluiting van Google Analytics van web tracking

Privacybeleid voor het gebruik van Leady.com

Leady.com producten en diensten worden op deze website gebruikt voor marketing en optimalisatie van de gebruikersbegeleiding. Er worden gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen waaruit onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Waar mogelijk en redelijk worden de gebruikersprofielen volledig anoniem gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser van de bezoeker en dienen om de internetbrowser te herkennen. De verzamelde gegevens, die ook persoonsgegevens kunnen bevatten, worden aan Leady doorgegeven of rechtstreeks door Leady verzameld. Leady kan deze informatie gebruiken om anonieme gebruikersprofielen aan te maken. De op deze manier verkregen gegevens zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijk gegeven toestemming van de betrokkene en zullen niet worden gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Als IP-adressen worden verzameld, worden ze onmiddellijk na het verzamelen anoniem gemaakt door het laatste cijferblok te verwijderen. Het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens kan te allen tijde met ingang van de toekomst worden herroepen.

Privacybeleid voor het gebruik van Lead Forensics

Producten en diensten van Lead Forensics (www.leadforensics.com) worden op deze website gebruikt voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Er worden gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen waaruit onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Waar mogelijk en redelijk worden de gebruikersprofielen volledig anoniem gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser van de bezoeker en dienen om de internetbrowser te herkennen. De verzamelde gegevens, die ook persoonsgegevens kunnen bevatten, worden doorgestuurd naar Lead Forensics of rechtstreeks verzameld door Lead Forensics. Lead Forensics kunnen informatie achterlaten bij bezoeken aan de websites gebruiken om anonieme gebruikersprofielen aan te maken. De op deze manier verkregen gegevens zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van WebSite persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijk gegeven toestemming van de betrokkene en zullen niet worden gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Als IP-adressen worden verzameld, worden ze onmiddellijk na het verzamelen anoniem gemaakt door het laatste cijferblok te verwijderen. Het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen.

Opt-out from Lead Forensics tracking

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Zij dienen ertoe ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer door uw browser. Het merendeel van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde Session-Cookies. Zij worden na uw bezoek automatisch gewist. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bezitten geen virussen.

Informatie, verwijdering, afscherming

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking, evenals een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk gewenst moment alsmede de intrekking van een gegeven toestemming te allen tijde. Voor deze en andere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres van de website-exploitant dat in het impressum staat vermeld of via het hieronder vermelde contactadres van onze functionaris voor gegevensbescherming, of uw klachtrecht uitoefenen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Verantwoordelijk: Abrams Engineering Services GmbH & Co. KG

Managing Partner: 

Contacteer de functionaris voor gegevensbescherming: datenschutz@premium-stahl.de

Verdere informatie

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons, daarom beantwoorden wij graag uw vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wanneer u vragen heeft die niet worden beantwoordt in deze privacy verklaring of wanneer u verdergaande informatie wenst, kunt u zich te allen tijde tot de directeur  wenden.